La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, dirigida pel conseller Vicenç Vidal Matas, hi ha inclòs als caçadors dins la seva línea d’ajudes a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears. Els titulars de drets cinegètics tenen drets a ajudes.

http://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3170774

Compártelo...