Atesa la situació sanitària derivada arrel del COVID- 19, els grups de caçadors que vulguin precintar filats a municipis i/o terrenys cinegètics cal que concretin cita contactant amb el Servei de Caça del Consell de Mallorca (971219854), tot indicant lloc on s’ha de precintar, nombre aproximat de filats i nombre de caçadors.

Els filats a precintar han d’estar muntats completament i les mesures seran les autoritzades al Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics. 

També es podran precintar filats de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores a la següent adreça: 

Consell de Mallorca Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça 
Servei de Caça 
C. del General Riera, 111 
C.P. 07010 Palma 

 Totes les actuacions, actes i concentracions de persones es faran d’acord amb les restriccions previstes al Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i totes i quantes actualitzacions i modificacions en puguin sorgir. 

Compártelo...