Adjuntam el calendari de precinte de filats del Consell de Mallorca. En les dates i municipis indicats es podrà precintar els filats amb el precinte obligatori. Cal recordar que els antics precintes de plom aquesta temporada ja no tendran validesa.

Per a concretar altres dates a altres municipis contactau directament amb el Servei de Caça del Consell de Mallorca. Aquells filats amb precintes d’anys anterior, no es necessari tornar-los a precintar.

També es podran precintar filats de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 (CONSELL DE MALLORCA – TEL.: 971219854)

Calendari filats

Compártelo...