Imagen en miniatura de entrada

Informació pública de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a l’àmbit de les Illes Balears

Informació pública de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a l’àmbit de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3300535&coduo=138143&lang=ca Informació pública de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a […]

Publicado por