Imagen en miniatura de entrada

Convocatòria de subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial pel 2020

Vos informam que en data  2 d’abril, es va publicar al BOIB  la convocatòria de subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial pel 2020 (BOIB núm. 49 de 2 d’abril) i que el passat dia 6 de juny es publicà l’extracte de la convocatòria mitjançant el qual s’inicien el plaços per poder […]

Publicado por