Imagen en miniatura de entrada

OBSERVATORIO CINEGÉTICO EN RUTA

La Fundació Artemisan amb sa col·laboració de sa Real Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha posat en marxa una plataforma pel seguiment de ses espècies cinegètiques creant una aplicació mòbil (app) i una pàgina web, amb la finalitat d’integrar als caçadors dins la plataforma a través de recollida de dades del camp.És molt important tenir el màxim de dades per contraatacar […]

Publicado por